Jugashree Juganari Monthly Magazine – May 2024 [ Print Copy]

35.00

Jugashree Juganari Monthly Magazine Price – Rs. 20 + Rs. 15 Shipping Charges.

ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀ ମାସିକ ମହିଳା ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାର ମେ ୨୦୨୪ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀମତୀ ହାସିଁମଣି ମହାରଣା ।

 

ଯୁଗଶ୍ରୀ ଯୁଗନାରୀର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ ।

 

ମମତା ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦିକା 🙏

Scroll to Top